Safire Kommersiâle Bybetalings en Endossemente (Nie-motor) 2018-12