Safire Kommersiele Perke en Bybetalings – 2020-10a