KENAK ADVISORS CC

KENAK ADVISORS CC
62 Schoon Street
KE & HE Watt
Volksrust, Mpumalanga 2470
South Africa
Phone: (017) 7353152
Fax: (017) 7351063
Email: marius@psg-kenak.co.za