Overview

FARMING

With our beginnings as an innovative insurance co-operative started by timber growers, our roots are firmly planted in the farming sector. We understand our farmers, not only their needs, but also the challenges that arise when operating in this highly specialised environment. Our vast experience allows us to offer very specific insurance solutions to the farming community. From short-term domestic and commercial to specialist crop policies, we have the cover you need.

 

Our Farming Policy is a combined policy, and offers the convenience to insure domestic and farming assets on the same policy.

 

The policy offers insurance protection under the following sections of cover:

 

FARMING POLICY

 

BOERDERY

Met ons ontstaan as ‘n innoverende versekeringskoôperasie, is ons wortels stewig in die boerderysektor geanker. Ons verstaan ons boere — nie net hulle behoeftes nie, maar ook die dag-tot-dag uitdagings wat ontstaan in hierdie hoogs gespesialiseerde bedryf. Ons aansienlike ondervinding laat ons toe om baie spesifieke versekeringsoplossings aan die boerdery gemeenskap te bied. Ons het die nodige dekking om jou bates te verseker, van korttermyn persoonlike versekering tot kommersiële en spesialis oesdekking.

 

Ons Boerdery Polis is gebou met gemak in gedagte, waar jy jou persoonlike en boerdery bates onder een polis kan verseker.

 

Die polis bied versekeringsbeskerming onder die volgende afdelings:

 

BOERDERY POLIS